Smart Maintenance

Vad är smart underhåll?

Smart underhåll är en ny teknisk innovation som gör det möjligt för industrianläggningar att samla in data om deras prestanda och sedan fatta välgrundade beslut om underhåll. Denna teknik förväntas sänka kostnaderna, förbättra anläggningarnas motståndskraft och öka lönsamheten.

Huvudmålet för Smart Maintenance är att maximera effektiviteten i industriell utrustning genom riktade inspektioner och reparationer. I industrier som olja och gas kan en typisk anläggning bestå av hundratals eller till och med tusentals utrustningar som kräver manuell inspektion regelbundet. Detta kräver betydande tid och ansträngning från ingenjörer som också har andra ansvarsområden vid anläggningen.

Smart underhåll tillåter ingenjörer vid anläggningar att använda artificiell intelligens (AI) för att inspektera utrustning automatiskt, vilket sparar tid vid rutinkontroller samtidigt som det ökar noggrannheten när det gäller att identifiera potentiella problem.

Hur intelligenta underhållsverktyg hjälper till att förhindra dyra olyckor

Vissa företag börjar använda intelligenta underhållsverktyg för att hjälpa sina anställda att underhålla och använda maskiner. Tanken är att om de vet och kan förutsäga när en maskin ska gå sönder kan de förhindra dyra olyckor.

Ett exempel på detta är bränsleinsprutningssystemet på en dieselmotor. Detta system upptäcker problem med motorn och stänger automatiskt av den så att den inte orsakar några skador.

Ett annat exempel på intelligenta underhållsverktyg är en hydraulisk ackumulator som använder sensorer för att detektera tryck i systemet vilket kan resultera i en explosion.

Den här artikeln handlar om hur dessa tekniker används i industrin idag och hur vi kan förvänta oss att de utvecklas över tid när mer forskning äger rum.

Vilka är de olika teknikerna för smart underhåll?

Smarta underhållsteknologier förändrar vårt sätt att tänka på och utföra underhåll. Genom att använda sensorer och IOT-teknik (IOT) kan företag nu övervaka utrustningsanvändning och plats i realtid. De har också förmågan att förutsäga när en maskin behöver repareras eller bytas ut mot en ny.

Det finns fyra huvudteknologier som ofta används för smart underhåll: sensorer, applikationer, drönare och satellitbilder.

Dessa olika tekniker kan hjälpa företag att bättre analysera data för att fatta bättre beslut med reparationer vilket sparar tid och pengar.

Vad är framtiden för intelligenta underhållsverktyg?

Intelligenta underhållsverktyg kan snabbt upptäcka och diagnostisera fel i maskiner innan de kan orsaka allvarliga skador.

Framtiden för intelligenta underhållsverktyg blir mer och mer sofistikerad. De kan göra saker som människor inte kan, till exempel:

- Upptäcka fel i en maskin

- Diagnostisera fel i en maskin

- Analysera data från maskiner

- Förutsäga när ett fel uppstår

Du har nu läst en artikel som är skapad av AI till 98% med hjälp av rytr.me

Även artikelbilden högst upp på sidan är skapad av AI.

Artikel är sammanställd av Roger Skog från Göteborgs Tekniska College.

2021-06-17


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2021-12-06  |  Skriven av Maja Eriksson