Samverkan människa – automation

Samverkan eller interaktionen mellan människa och automation är speciellt viktig inom digitalisering eftersom ny teknik måste vara anpassad efter människan. Den nya teknologin måste vara anpassad till människans fysiska och kognitiva förmågor för att möta framtidens utmaningar vad gäller exempelvis användarvänlighet och säkerhet. 

En användarvänlig digital lösning ökar effektivitet, minskar antalet fel, ökar användningen samt kan öka den positiva upplevelsen med automationen. 

Grundläggande begrepp inom samverkan för människa och automation är automationsnivåer, cobots och adaptiva system. 

Automation kan finnas i olika nivåer eller grader. Automationsnivåer presenteras vidare i artikeln Automationsnivåer: kognitiv och fysisk automation

Cobots är robotar som samarbetar med människan och är så kallade collaborative robots. Cobots kan användas för ökad flexibilitet i tillverkningsprocessen och avlastning vid tunga och repetitiva arbetsmoment. 

Adaptiva system är system som automatiskt anpassar sig efter en situation. Ett exempel på en adaptivt teknik är en cobot som anpassar sig efter människans rörelse.