En djupare förklaring på de olika graderna av samarbete mellan människa och robot

Artikeln förklarar kort vad företag skall tänka på när en lättviktsrobot som kan användas till kollaborativa applikationer skall implementeras i industrin.

Vidare finns 24 olika fallstudier beskrivna. Dessa fallstudier sammanfattas väldigt bra inom olika områden, bland annat grad av interaktion eller kollaboration som ses nedan men även vilken typ av robot som är vanligast förekommande, hur mogen applikationen är och inom vilket område som robotarna används. Detta finns på sidorna 36-43 i artikeln.

Länk till artikeln finns här: Studie Leichtbauroboter Fraunhofer Iao 2016 En

Grad Av Kollaboration
De olika graderna av interaktion och vilken som är vanligast inom tysk industri (sid 39)

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-05-31  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund