Praktiska exempel av användandet av Cobots i tysk industri (artikeln är på engelska)

Artikeln förklarar kort vad företag skall tänka på när en lättviktsrobot eller kollaborativ robot skall implementeras i industrin.

Vidare finns 24 olika fallstudier beskrivna. Dessa fallstudier sammanfattas väldigt bra inom olika områden, bland annat grad av interaktion eller kollaboration som ses nedan men även vilken typ av robot som är vanligast förekommande, hur mogeon applikationen är och inom vilket område som robotarna används. Detta finns på sidorna 36-43 i artikeln.


Länk till artikeln finns här: Studie Leichtbauroboter Fraunhofer Iao 2016 En


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-05-31  |  Authored by Åsa Fast-Berglund