Flexibel automation

I denna artikel beskriver företaget Rebl Industries hur man kan arbeta med flexibel automation. Att förstå och dra fördelarna av flexibel och re-konfigurerbar automation inom industri blir allt viktigare. Genom det kan man skapa förutsättningar att investera i sin personal och ta bort tråkiga, repetitiva och farliga arbetsuppgifter. När produktmixen ökar och livscykler blir kortare finns även behov av ett flexibelt komplement till klassisk automation. Det kan även leda till en effektiv, lönsam och konkurrenskraftig produktion.

Flexibel automation är en möjliggörare att kunna möta en mer dynamisk vardag och kunna fokusera om sin personal till mer värdeskapande arbete genom att skapa förutsättningar att automatisera arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor.

Begreppet flexibel automation innebär bland annat möjligheten att skapa automation där många olika arbetsuppgifter kan utföras på en eller flera arbetsplatser. Det innebär att man lättare kan få rätt beläggningsgrad och därmed räkna hem en automationsinvestering. Det bygger på att snabbt kunna lära roboten nya arbetsuppgifter och skala upp kompetensen till flera robotar på ett kontrollerat sätt. Flexibel automation måste kunna hantera situationer som uppstår allt eftersom samverkansgraden med människor ökar och därmed kraven på beslutsförmågan i lösningen.

I många fall innebär flexibilitet ökad samverkan där specialiseringsgraden på lösningen sänks och där arbetslag med människa och robot formeras så rätt resurs utför rätt arbetsuppgift eller moment. Att försöka nå flexibilitet med en 100 % automationsgrad eller 100 % optimering är, baserat på vår erfarenhet, en dålig lösning och dyra investeringsbeslut där ROI är svår att nå. Att förstå prioriteringen mellan optimering och flexibilitet är således viktigt för att utvärdera flexibel automation för rätt arbetsuppgifter och utifrån rätt parametrar.

Flexibel automation är alltså ingen isolerad enhet utan dess egenskaper och förmågor att kunna hantera flexibla användningsområden möjliggörs genom samverkan mellan många olika tekniker och sensorer.

Rebel
Styrplatta samt mobil robotenhet.

Enkelt förklarat brukar vi på Rebl, när vi får en kundförfrågan, utvärdera flexibla användningsområden. Det gör vi utifrån vilka grepp och sensorer som krävs för att hantera en eller flera arbetsuppgifter, vilka egenskaper som krävs i robotarmen i allt från lyftkapacitet, räckvidd, rotationshastighet och mobilitet i lösningen hur den skall förflyttas (palldragare, AGV, annat). Vi vill hjälpa användaren med ett enkelt sätt att arbeta och kommunicera med lösningen.

Enkelhet kan inte tryckas på nog: med flexibilitet och samverkan så krävs en enkelhet i gränssnitt och användning som dagens automation ofta inte når upp till. Ett tips är att vid utvärdering även få med kompetenser som inte traditionellt förknippas med automation utan snarare mjukvaru- och tjänsteutveckling såsom tjänstedesigner, UX – designer m.m. De är duktiga på att identifiera och översätta hårda krav till användarupplevelser.

Utöver egenskaper som mer är knutet till roboten och tillhörande verktyg bör ni även utvärdera dess omgivning för att skapa rätt lösning. Inom detta kan följande checklista och perspektiv vara bra att belysa och hantera för att göra rätt val i slutändan.

Checklista för flexibel automation:

1. Takt/cykeltid

Cykeltider på automationslösningen kan påverka samverkansgraden. Det kan behöva ställas krav på optimering av arbetsmoment.

2. Arbetsstationer

Hur många arbetsstationer skall roboten utföra, en eller flera arbetsuppgifter och hur snabba omställningar krävs för att kunna hantera många olika arbetsstationer utifrån kravbilden?

Grad av ombyggnad av arbetsstation och möjlighet för samarbete mellan mänsklig operatör och robot bör alltid utvärderas för att skapa säkra och ergonomiska arbetsplatser för båda allt eftersom samverkan ökar.

3. Antal arbetsmoment

Exempel: Plock, skruvning m.m. behöver utföras i samma arbetsmoment där olika verktyg skall hanteras av robot och kompetenser som verktygsbyte krävs. Då kan detta påverka robotens förmåga att nå krav på takt/cykeltider och flexibilitet behöver prioriteras mot hastighet och optimering.

Ett tips för att behålla enkelheten i arbetsmomentet är att roboten skall kunna hantera sina omställningar mellan arbetsmoment och stationer själv för att minska mänsklig inblandning och därmed reducera avvikelser.

4. Produkt och artikel

Det är bra att tänka på variationsgrad på antalet artiklar och storlek på batcher. Antal artikelvariationer behöver inte vara den stora utmaningen utan snarare artiklar med olika egenskaper som kan påverka både inlärning och träningstid och därmed möjlighet att nå flexibilitet. Börja enkelt och kom igång för att senare träna för stöd av flera artikeltyper. Det är den enklaste vägen att gå för att bygga acceptans för lösningen och delaktighet i träning.

5. Säkerhet

Säkerhet har vi ännu inte nämnt men den blir naturligtvis än viktigare när samverkan ökar. Det finns bra direktiv att följa och strukturen i implementationen är stödjande för att ni ska få en säker, samarbetande och flexibel applikation i slutändan. Se exempelvis:
ISO 10218-2:2011, ISO 12100, ISO 128xx, ISO 141xx , ISO/TS 15066:2016 m.fl

För att ge en inblick i hur en framtida "robotkollega" kan se ut se film nedan. När "robotkollegan" kommer till arbetsplatsen läser den in sig på arbetsuppgiften med hjälp av en kamera som är monterad i nosen på roboten bredvid gripdonet. Den läser även in sig på hur arbetsuppgiften skall utföras och påbörjar arbetet.

Rebl industries arbetar kontinuerligt med att skapa denna upplevelse och att kunderna skall få uppleva robotik genom bemanning av uppskattade, engagerade och effektiva kollegor, Rebl Workmates som snabbt kan tränas, fatta rätt beslut och förflyttas mellan arbetsuppgifter se gärna mer på www.rebl.se.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-06-14  |  Skriven av Johan Bengtsson