Flexibel automation

I denna artikel beskriver företaget Rebl Industries hur man kan arbeta med flexibel automation. Att förstå och dra fördelarna av flexibel och re-konfigurerbar automation inom industri blir allt viktigare. Genom det kan man skapa förutsättningar att investera i sin personal och ta bort tråkiga, repetitiva och farliga arbetsuppgifter. När produktmixen ökar och livscykler blir kortare finns även behov av ett flexibelt komplement till klassisk automation. Det kan även leda till en effektiv, lönsam och konkurrenskraftig produktion.

Flexibel automation är en möjliggörare att kunna möta en mer dynamisk vardag och kunna fokusera om sin personal till mer värdeskapande arbete genom att skapa förutsättningar att automatisera arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor, även om de troligtvis inte borde, och därmed varit konkurrensutsatta från ex. lågkostnadsländer.

För er som är nya till begreppet innebär flexibel automation bland annat möjligheten att skapa egenskaper i automation där många olika arbetsuppgifter kan utföras på en eller flera arbetsplatser vilket innebär att man lättare kan få rätt beläggningsgrad och därmed räkna hem en automationsinvesteringen. Det bygger på att snabbt kunna lära nya arbetsuppgifter och skala upp kompetensen till flera robotar på ett kontrollerat sätt. Flexibel automation måste kunna hantera situationer som uppstår allt eftersom samverkansgraden med människor ökar och därmed kraven på beslutsförmågan i lösningen.

I många fall innebär flexibilitet ökad samverkan där specialiseringsgraden på lösningen sänks och där arbetslag med människa och robot formeras så rätt resurs utför rätt arbetsuppgift eller moment. Att försöka nå flexibilitet med en 100 % automationsgrad eller 100% optimering är från vår erfarenhet ett bra sätt att få dyra investeringsbeslut där ROI är svår att nå. Att förstå prioriteringen mellan optimering och flexibilitet är således viktigt för att utvärdera flexibel automation för rätt arbetsuppgifter och utifrån rätt parametrar.

Flexibel automation är alltså ingen isolerad enhet utan dess egenskaper och förmågor att kunna hantera flexibla användarfall byggs upp genom samverkan mellan många olika tekniker och sensorer.

Rebel
Styrplatta samt mobil robotenhet.

Enkelt förklarat brukar vi på Rebl utvärdera flexibla användarfall utifrån vilka grepp och sensorer som krävs för att hantera en eller flera arbetsuppgifter, vilka egenskaper som krävs i robotarmen i allt från lyftkapacitet, räckvidd, rotationshastighet, mobilitet i lösningen hur skall den förflyttas (palldragare, AGV, annat) till hur vi möter användaren med ett enkelt, enkelt och åter enkelt sätt att arbeta och kommunicera med lösningen.

Enkelhet kan inte tryckas på nog: när flexibilitet inför samverkan så krävs en enkelhet i gränssnitt och användning som ofta dagens automation inte når upp till. Ett tips är att vid utvärdering även få med kompetenser som inte traditionellt förknippas med automation utan snarare mjukvaru- och tjänsteutveckling såsom tjänstedesigner, UX – designer m.m. som är duktiga på att identifiera och översätta hårda krav till användarupplevelser.

Utöver egenskaper som mer är knutet till roboten och tillhörande verktyg bör ni även utvärdera dess omgivning för att skapa rätt lösning. Inom detta kan följande checklista och perspektiv vara bra att belysa och hantera för att göra rätt val i slutändan.

På Rebl arbetar vi kontinuerligt med att skapa denna upplevelse och att våra kunder skall få uppleva robotik genom bemanning av uppskattade, engagerade och effektiva kollegor, Rebl Workmates som snabbt kan tränas, fatta rätt beslut och förflyttas mellan arbetsuppgifter se gärna mer på rebl.se.

För att ge en inblick i hur en framtida robotkollega kan se ut se film nedan. Robotkollegan har förmågan att komma till sin arbetsplats, läsa in sig på arbetsuppgiften och hur den skall utföras samt påbörja arbete.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-06-14  |  Authored by Johan Bengtsson