Du kan använda edig på flera sätt. Till exempel kan du använda den som en inspirationskälla och söka fritt bland ämnesområden och/eller filtrera på olika kategorier. Ett annat exempel är att aktivt använda innehållet och integrera det i den egna verksamhetens utbildning för att bredda och höja digitaliseringskompetensen.

För att strukturera lärandet kan du skapa egna utbildningsmoduler och dela med tex dina kollegor. Utbildningsmodulerna är öppna så du kan kan även inspireras av eller använda andras moduler.

Vill man organisera lärandet finns ett antal olika metoder som till exempel Före-Under-Efter, 70-20-10, Flippat lärande, Blended learning och "Just-in-time-lärande". Dessa kan du läsa om under pedagogiska metoder samt även under exempel på hur företagen använt edig.