Exempel på hur företag använt edig

På denna sida kan du ta del av exempel på hur företag använder edig för kompetensutveckling av sina medarbetare inom digitalisering. Fler exempel tillkommer efterhand.

Göteborgs Tekniska College

I samband med Underhållsmässan 2018 skulle 40 personer lära sig om industriell digitalisering för att kunna arbeta i Smarta Fabrikers monter. För att få till en bra kunskapsöverföring skapades en utbildningsmodul i edig. För att skapa ett effektivt lärande genomfördes aktiviteter enligt nedan:

1. Lärandet började med en fysisk träff där utbildningen sattes i ett sammanhang och syfte samt lärmål förklarades. En genomgång om hur man navigerar i edig gjordes innan deltagarna själva fick arbeta med utbildningsmodulen i edig. Deltagarna hade sedan möjlighet att arbeta med edig när det passade dem och på valbar plats. Eftersom edig är mobilanpassad kunde lärande ske när det passade deltagarna, oberoende av tid och rum.

2. Efter en vecka genomfördes en fysisk uppföljning med deltagarna för att stämma av att alla kommit igång med edig samt att se om någon hade några frågor. Övningsfrågorna under rubriken Övrigt i utbildningsmodulen diskuterades även.

3. Dagen innan mässan genomfördes ett utbildningstillfälle där alla samlades för att träna på den fysiska utrustningen och befästa den kunskap som tillägnats i edig, det vill säga omsätta teorin i praktik. Vid detta tillfälle fick deltagarna även besvara frågan om lärmål uppfyllts och syftet med utbildningen uppnåtts.

HR organisationen på SKF Sverige AB

Personer som jobbar med HR på SKF hade möjlighet att besöka Smarta Fabriker i maj 2018. För att få ut så mycket som möjligt av besöket gjorde s en utbildningsmodul i edig kopplat till besöket. Syftet var att introducera besökarna i några av ämnesområdena och börja fundera på vad digitaliseringen innebar för dem och för HR. Att koppla en utbildningsmodul till ett besök var uppskattat. Så gott som alla tyckte att detta var ett bra tillvägagångssätt för att öka deras kompetens inom industriell digitalisering. Samtliga skulle rekommendera modulen till andra kollegor. Nedan följer upplägg för genomförande:

  1. Inbjudning till besöket i Smarta Fabriker skickades ut tillsammans med en länk till en utbildningsmodul som alla skulle genomföra. I utbildningsmodulen fanns introduktion till några ämnesområden och två SKF-artiklar.
  2. Besök i Smarta Fabriker med avslutande workshop med ett par frågor kopplade till vad digitaliseringen innebär för deltagarna och vad den innebär för HR organisationen.
  3. Utvärdering av besöket via enkät
  4. Efter några veckor sammanfattades effekten av besöket och om den haft någon inverkan på arbetet.

Volvosteget

AB Volvo har en satsning för ungdomar mellan 18-22 år på 10 olika utbildningsorter i Sverige. Denna satsning drivs av Göteborgs Tekniska College ihop med AB Volvo. De utbildningsleverantörerna Göteborgs Tekniska College använt sig av på de olika orterna är, förutom oss själv, Lernia, Montico, Alléskolan, Rinmarksgymnasiet, Dragonskolan, Consensus och Sydnärkes utbildningsförbund. Följande aktiviteter har genomförts med edig:

  1. För att introducera industriell digitalisering för utbildningsleverantörerna och i förlängningen de studerande samt för att göra både utbildare och studenter bekanta med edig arrangerade Göteborgs Tekniska College en 1 timmes introduktion till plattformen via Skype for Business.
  2. Alla tre ingångar Digitalisera nu, Ämnesområden och Utbildning presenterades och det fanns utrymme för frågor från de som deltog i webbkonferensen.
  3. En utbildningsmodul med tillhörande material skapad i edig specifikt för Volvosteget med tips om hur ett upplägg kan se ut presenterades vid samma konferens.
  4. Efter konferensen filmades samma skärmgenomgång och sändes ut till utbildningsleverantörerna i syfte att användas vid introduktion av edig för studenter eller kollegor i organisationerna som deltog.