Utbildning av personal Smarta Fabriker

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning av studenter som skall arbeta i Smarta Fabrikers monter på Underhållsmässan mars 2018.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara vad som är gjort i projekt Smarta Fabriker tidigare och varför fabriken är smart.

Introduktion

Fabriken byggdes av studenter under våren 2017 och har därefter förbättrats med olika studentarbeten. I samband med Underhållsmässan i mars 2018 kommer fabriken köras skarpt och i anslutning till den kommer besökarna få ta del av upplevelsebaserade workshops. Materialet nedan är olika områden som monterpersonalen skall kunna prata om med besökarna.

Övrig info

När du gått igenom samtliga avsnitt svarar du på frågorna nedan:

- Vad menas med att en smart fabrik är en attraktiv fabrik?

- Beskriv tillverkningsflödet i fabriken.

- Ge exempel på 3 problem som löst med hjälp av 3D-printing.

- Hur fungerar 3D-printing?

- Hur många olika typer av digitala kopior av fabriken finns det? Beskriv dem och vad de används till.

- Hur kan man få reda på hur fabriken mår?

- Vad menas med Virtual Commissioning?

- Beskriv en fördel med att arbeta med visuell projektstyrning?

- Ge ett exempel på hur fabrikens konstruktion ändrats för att den skall bli mer underhållsvänlig.

- Vilket är det bästa sättet att minska fabrikens miljöpåverkan?

- Vilka olika typer av monteringsinstruktioner används i fabriken?

- Vad menas med Remote guidance?

Ansvarig

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College