Monteringsinstruktioner för korta takttider

I produktion med komplexa monteringsuppgifter och korta takttider kan det ibland uppstå kvalitetsbrister eftersom operatörerna inte har fått rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. När fler varianter och kundanpassningar införs i produktionen, blir det allt mer viktigt att säkerställa att den information som presenteras för medarbetarna faktiskt stöttar arbetet.

Operatörer behöver olika information vid olika situationer

Man kan säga operatörer befinner sig i olika situationer (assembly mode). Dessa är när:

  • Operatören lär sig nya saker (learning). Det kan vara en ny operatör under upplärning eller om nya arbetsmoment eller produktvarianter införs. Instruktionerna behöver då stötta ett kunskapsbaserat resonemang, så att operatörerna lär sig arbetets natur.
  • Operatören är under en operativ fas (operational). Här fortlöper arbetet som vanligt och det finns risk att man ger operatören för mycket information som kan störa ett flow. Instruktioner bör innehålla den information som operatörerna behöver för att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.
  • Något utöver det förväntade händer (disruptive). I denna situation behöver operatören sköta ett underhåll eller lösa ett problem som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Informationen som presenteras behöver stötta problemlösning.
Assembly phases
Olika faser inom montering

Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2020-05-13  |  Authored by Åsa Fast-Berglund