Hur kan man stötta operatörens intuition?

Intuition är den process som används när operatören arbetar i normal produktion. För att stötta operatören i det här arbetet krävs att vi förstår vad det innebär. I den här artikeln beskrivs intuition i en casestudie samt vilka implikationer det har på daglig styrning. Artikeln tar även upp begreppet flow samt hur instruktioner ska presenteras för att stötta intuition (och flow). 


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2018-06-18  |  Authored by Sandra Mattsson