CGM/ABB AB om framtidens hållbara fabrik - attraktivt arbete, AI och miljö

Sandra Mattsson från Chalmers träffar fyra medarbetare på CGM/ABB AB och pratar om framtidens hållbara fabrik. I diskussionen presenterar Sandra ett scenario om hur det kommer att se ut om 5 år. Resultatet nedan visar hur det blev en intressant diskussion om bland annat AI, egenkontroll med Avatarer och miljön som en mänsklig rättighet. 


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-04-26  |  Authored by Sandra Mattsson