Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer

Machine assistant utvecklades för projekt Smarta Fabriker inom ramen för kandidatexamensarbetet Kompetenselevering inom industrin medelst förstärkt verklighet av Daniel Felczak och Magnus Larsson i samarbete med Cybercom under 2018. Arbetet har resulterat i en Hololens-applikation som bygger på förstärkt verklighet.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2018-08-06  |  Authored by Johan Bengtsson