Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö är ett examensarbete som har utförts tillsammans med ABB, Ericsson och Smarta Fabriker. Uppgiften var att undersöka om det går att ersätta den trådade kommunikationen inom en fabriksstation med trådlös kommunikation över ett mobilt nätverk. Projektet gick även ut på att titta på realtidsaspekterna av en sådan eventuell lösning.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2018-12-02  |  Authored by Johan Bengtsson