Designa för hållbart arbete vid projektering av nya fabriker – en studie av ett snabbväxande nytt startup företags greenfield projekt

Ett nytt företag i Sverige stod inför nya utmaningar när det gäller tempo, tid, skalbarhet och samhällsförändringar, vilket kräver ökad uppmärksamhet på hållbara arbetsförutsättningar. Denna dimension av social hållbarhet studeras dock mindre än ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Studien visar att (i) arbetsförhållandena är drivkrafter för innovativa lösningsorienterade tillvägagångssätt med potential för snabbt beslutsfattande, flexibilitet och att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla begåvade människor; (ii) en strategisk inriktning på hållbarhet och kollektivt bidrag till en syftesstyrd vision var viktiga faktorer för att ta steg för att skapa hållbara arbetsdimensioner under uppstarten. och (iii) företagets tidiga intressentsamarbete kring arbetsförhållanden var ett viktigt medel för design för hållbart arbete och deras roll som agenter för hållbart arbete.

Artikeln adresserar hur hållbart arbete betraktas vid ett företagsstart inom ett greenfield-projekt, alltså ett projekt inom ett outvecklat område för kommersiell utveckling eller exploatering, inom en ny industriell domän. Data samlades in i 30 månader i en longitudinell fallstudie. Studien visar att (i) arbetsförhållandena är drivkrafter för innovativa lösningsorienterade tillvägagångssätt med potential för snabbt beslutsfattande, flexibilitet och att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla begåvade människor; (ii) en strategisk inriktning på hållbarhet och kollektivt bidrag till en syftesstyrd vision var viktiga faktorer för att ta steg för att skapa hållbara arbetsdimensioner under uppstarten. och (iii) företagets tidiga intressentsamarbete kring arbetsförhållanden var ett viktigt medel för design för hållbart arbete och deras roll som agenter för hållbart arbete.

Forskningskonsekvenser är kopplade till hur hållbart arbete kan övervägas under start och genom intressentsamarbete. Fallet bidrar dessutom till ökad kunskap om hur de tre pelarna i hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet - är inbördes relaterade och föreslås kontinuerligt betraktas som övertid, särskilt under snabb stora ändringar.

Läs artikeln här.

För dig som vill läsa ännu mer, finns även en artikel nyligen publicerad med en case-beskrivning med samma startup bolag.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2021-08-11  |  Authored by Sandra Mattsson