#Chalmers

Träningsprocess för operatörsträning i virtuell verklighet

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering

Flexible production and Next Generation employees

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö

Hur digitalisera? Tips och en kort introduktion till edigs ämnesområden

En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Hur kan man stötta operatörens intuition?

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

Human-Robot-x (HRx); vilka olika typer av interaktion finns mellan människa och robot?

CGM/ABB AB om framtidens hållbara fabrik - attraktivt arbete, AI och miljö

Levels of automation: cognitive and physical automation

Cecilia Berlin on the global objective: Decent Work and Economic Growth

An introduction to attractive work in the factory of the future

A framework for interoperability

The connected factory with 5G from SKF, Ericsson and Chalmers

Lessons learned from 3D scanning of production systems

Smart meetings based on the MEET model

Podcast about Smart Maintenance

Maintenance in the smart factory – thesis project

Assembly instructions in Augmented Reality – thesis project

Sustainable production and digitalisation – thesis project

Sequence planning and optimisation of production systems – thesis project

VR – now we can get it right before getting it wrong

What is big data, and how can we use it?

Augmented reality with the point cloud at Chalmers

Findings from lab experiments and company studies

Smart assembly instructions – thesis project

Interactive factories in Augmented Reality using Microsoft HoloLens – thesis

The use of AR in assembly – Installers can view the instructions in their smart glasses

Virtual environments in the manufacturing industry – thesis project

Research findings – Measuring well-being in real-time

Starting the lathe with an AR solution