Innovation

En innovation kan exempelvis vara en ny idé, produkt, lösning, affärsidé eller tjänst. Digitalisering ger företagen nya möjligheter att skapa innovationer och på denna sidan ges olika exempel.

När man pratar om digitalisering så nämns ofta ett antal möjliggörare. Exempel på möjliggörare är AI och Digitala kopior som beskrivs som egna ämnesområden i edig. IIoT är ett annat exempel på möjliggörare och det området beskrivs under Den uppkopplade fabriken. Hur olika möjliggörare ensamma eller tillsammans kan leda till nya innovationer som skapar värde för företag och kund beskrivs på denna sida.

Filtrera artiklarna

Filtrera artiklarna inom ämnet genom att klicka på taggarna nedan.