Innovation

En innovation kan exempelvis vara en ny idé, produkt, lösning, affärsidé eller tjänst. Digitalisering ger företagen nya möjligheter att skapa innovationer och på denna sidan ges olika exempel.

Avancerat

Här kan du gå in på djupet i området och till exempel läsa om forskning