Den digitala transformationen startar hos kundens värdeskapande och slutar i tekniken

Ett av de största samtalsämnena inom industrin just nu är digitalisering och digital transformation. En lyckad digital transformation kräver att ett företag kan hantera både tekniska och organisatoriska aspekter. Men hur vet vi vilken digital teknik som ska utvecklas och appliceras? Och hur kan vi organisera oss för att det verkligen ska funka? Svaret på dessa frågor finns i de processer som krävs för att skapa värde hos kunden.

Digital teknik målas ofta upp som ett skinande objekt som ska lösa företagens alla problem. Tyvärr är allt som skiner inte guld. Det första steget i en digital transformation handlar inte om att börja undersöka vilken digital teknik som ska användas eller anpassas till företagets nuvarande erbjudande eller interna processer. Det första steget i en digital transformation bör ligga i att skapa förståelse för vilka behov (både uttalade och latenta) som kunden har. Med denna förståelse kan sedan företaget jobba utifrån kundens behov och in i organisationen för att applicera rätt organisationsstruktur, digital teknik och affärsmodell för att kunna skapa värde för kunden. Genom att se den digitala utvecklingsprocessen ur ett värdeskapande perspektiv kan företag ställa bättre frågor kring sin egen utveckling och även riva ner mentala barriärer som hindrar företaget att expandera sitt värdeerbjudande.

Success 2081167 1280

En bra metod för att sätta sig in i de värdeskapande processerna hos kunden är att tänka att de hyr din produkt av dig för att lösa en uppgift, en uppgift som både kan innehålla praktiska och emotionella aspekter. Värdet av den produkt som ditt företag skapar uppstår när du hjälper kunden att lösa uppgiften. Detta vill säga, värdet skapas inte av att din produkt har en avancerad teknik utan istället värdet skapas av att kunden får sin uppgift löst. Därför bör företag använda digital teknik för att hjälpa sina kunder att uppfylla det värde som de vill skapa genom att använda företagets produkter. Man kan även fråga sig vilken uppgift eller problem är det som kunden vill lösa genom att hyra min produkt? Vilka andra resurser behöver kunden hyra för att lösa hela problemet? Och definierar vi oss efter de produkter vi säljer eller det problem vi hjälper till att lösa?

Ett exempel på sådant resonemang är när Volvo under missionen ”freedom to move” använder digital teknik för att lansera mobilitetstjänsten M. Då den urbana konsumenten undviker bilägande men har behov av transport ger M möjlighet för Volvo att hjälpa sin kund att ”få jobbet gjort” med att ta sig från A till B (praktiskt jobb) på ett säkert sätt (emotionellt jobb) och det gör även Volvo till något mer än bara ett bilproducerande företag.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-11-05  |  Skriven av Sandra Mattsson