Digitala plattformar

Digitala plattformar som affärsmodell blir allt starkare. En artikel från World Economic Forum belyser de digitala plattformarnas påverkan på vår ekonomi. Det spås bland annat att år 2030, så kommer 30% av alla ekonomiska aktiviteter ske via digitala plattformar.

Redan idag är 7 av 10 av världens högst värderade företag så kallade plattformsföretag. Detta gäller även start-up företag, där 7 av 10 plattformsföretag står är företag som är värderade över en miljard dollar.

Grunden för en plattform är väldigt enkel. Det handlar om att skapa ett utrymme där producenter och konsumenter kan integrera och skapa värde. Detta fenomen är egentligen ingenting nytt utan har manifesterats på olika sätt. Ett exempel är shoppingcenter som för samman butiker och kunder, en annan är traditionella tidningar som för samman annonsörer och läsare. Den stora skillnaden är att digital teknik och internet gör det möjligt att öka plattformars räckvidd och effektivitet. Vi kan idag se plattformar inom en rad olika branscher och industrier, till exempel mobil (Apple och Android), E-handel (Amazon och Ebay), transport (Uber och Lyft), men även inom industrin (Mindsphere och Predix) och lantbruk ( MyJohnDeere).

Tidigare har de flesta företag varit baserade på produkter, som skapats och förädlats genom en klassisk horisontell värdekedja. Denna syn blir utmanad av plattformar, som för samman och faciliterar värdeskapande mellan två eller fler aktörer. I fallet Apple så möjliggör Appstore den värdeskapande-processen mellan Iphone användare och applikationsutvecklare. En plattforms starkaste tillgång är det nätverk och ekosystem av producenter och kunder som plattformen besitter. Detta nätverk har möjlighet att skapa självstärkande och värde-ökande effekter genom så kallade nätverkseffekter. En nätverkseffekt beskrivs, som en effekt där nyttan av en vara eller tjänst ökar genom att fler användare ansluter sig till nätverket. I Apples fall så betyder att fler applikationsutvecklare skapar mer nytta för Iphone användare och fler användare skapar mer nytta för applikationsutvecklare.

För att hantera den plattforms revolution som förväntas hända och som redan pågår bör företag fråga sig.

  1. Känner vi till tillräckligt om plattformar för att kunna göra strategiska beslut kring detta idag?
  2. Vad är vår roll i en framtida plattformsekonomi? Till exempel Ska vi äga en plattform eller ska vara bidra till någon annans plattform?

Läs mer här.

Monitor 862116 1920

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2019-05-15  |  Skriven av Karin Wilson