Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens är när maskiner lär sig själva och uppvisar intelligens. Områden i industrin där AI är användbar är till exempel prediktivt underhåll, en trend inom modernt underhåll där olika underhållsåtgärder baseras på analys av sensordata.

Artificiell Intelligens, eller AI som det brukar förkortas, är egentligen inget nytt. På 1950-talet blev det ett forskningsområde men innan det pratade man om tänkande maskiner och artificiella varelser. 

Grundläggande begrepp som ofta nämns i samband med AI är maskininlärning och djupinlärning. En grundläggande definition av maskininlärning är: "Algoritmer som analyserar data, lär sig av den data och sedan tillämpar vad de har lärt sig för att fatta välgrundade beslut". Djupinlärning är en typ av maskininlärning. Läs mer om skillnaderna i artikeln En introduktion till maskininlärning och djupinlärning

Filtrera artiklarna

Filtrera artiklarna inom ämnet genom att klicka på taggarna nedan.