Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens är när maskiner lär sig själva och uppvisar intelligens. Områden i industrin där AI är användbar är till exempel prediktivt underhåll, en trend inom modernt underhåll där olika underhållsåtgärder baseras på analys av sensordata.

Introduktion

Här introduceras du till ämnet med hjälp av grundläggande begrepp.