Guidebok för AI - skapa värde ur stora datamängder

Guideboken ger en introduktion till området stora datamängder, beskriver de möjliggörare i form
av tekniska verktyg och system som finns samt beskriver hur dessa möjliggörare
kan användas för att skapa värde i produktframtagningskedjan i en organisation.

Områden som behandlas i guiden är datainfrastruktur och verktyg för komplex analys, hur stora data mängder kan användas vid produktframtagning samt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot det finns med stora datamängder.

Bakgrund

Utvecklingen inom uppkopplade produkter går mycket snabbt och kommunikationen produkter och enheter emellan kommer att vara magnituder större än kommunikationen människor emellan inom en snar framtid. Generering och utbyte av data skapar oändliga möjligheter att integrera nya funktioner i produkten samt att skapa system av uppkopplade produkter som tillsammans genererar lösningar även till kundernas mer utmanande önskemål.

Stora datamängder är råvaran som genom rätt hantering, analys och smarta algoritmer kan förvandlas till värdefull information och funktion.

I en konkurrensutsatt värld blir det därför oerhört viktigt hur man förvaltar denna råvara och vilka strategier man använder för att skapa värde.

Målsättningen för detta projekt är att ta fram en guide inkluderande:

  • Strategier för värdekedjan av stora datamängder
  • Ökad kundförståelse genom kunskap om drift och användning
  • Analys för utveckling av nya produkter och nya funktioner
  • Integrering i system och monitorering av underhåll
  • Strategier för AI i produkter och produktsystem
  • Användning av intelligenta algoritmer
  • Machine learning

Syfte och mål

Syftet är att ge en konkret guide för företag som vill skapa värde av stora data mängder genom avancerad analys och/eller artificiell intelligens.

Guiden togs fram tillsammans med några företag i Intressentföreningen

Genomförande

En kartläggning av state of the art inom områdena stora datamängder, machine learning och artificiell intelligens.

Sammanställning av möjligheter och utmaningar inom områdena, inklusive en SWOT analys av hela värdekedjan.

Rekommendationer hur företag konkret kan ta sig an områdena: skapa en effektiv datainfrastruktur och bygga värde genom kraftfull analys och lärande algoritmer.

Ai guidebok
Guidebok för stora datamängder

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-03-05  |  Skriven av Sandra Mattsson