Digitala kopior

En digital kopia av ett fysiskt objekt är en kontinuerligt uppdaterad modell med information om objektet, dess miljö och användning. Detta kan tillämpas för produkter, processer och produktion under hela livscykeln för att till exempel öka kundförståelse eller utveckla bättre produkter och effektivare underhåll och produktion.

Digitala kopior kan beskrivas som en virtuell modell av verkligheten. Modellerna används oftast för (ny)design av olika produktionsavsnitt i fabriken eller för uppföljning och informationskälla när förändringar skall göras. Genom att använda modeller kan man undvika kostsamma problem tidigt i designfasen och göra det möjligt att diskutera fördelar och nackdelar med olika lösningar.

Grundläggande begrepp är digital twins/digital tvilling, punktmoln, virtual commissioning/virtuell driftsättning, emulering och simulering.

En digital tvilling är en digital och dynamisk representation (kan översättas till digital kopia).

Det har blivit vanligare att man gör 3D-modeller genom att fabriken scannas med hjälp av en 3D-scanner och man får ett så kallat punktmoln som innehåller ett stort antal punkter. Dessa punkter måste sedan konverteras via ett program (till exempel Unity) för att få en virtuell miljö eller digital kopia av fabriken. Detta ger en bättre känsla för avstånd och rymd som inte alltid fås via vanliga CAD-ritningar.

Virtual commissioning eller virtuell driftsättning innebär att fullt ut testa till exempel en process innan den tas i drift i verkligheten.

Att emulera innebär att efterlikna funktionen av något. I vår kontext innebär det att efterlikna en process.

Att simulera innebär att återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö, till exempel i ett datorprogram.