Digitala kopior

En digital kopia av ett fysiskt objekt är en kontinuerligt uppdaterad modell med information om objektet, dess miljö och användning. Detta kan tillämpas för produkter, processer och produktion under hela livscykeln för att till exempel öka kundförståelse eller utveckla bättre produkter och effektivare underhåll och produktion.

Introduktion

Här introduceras du till ämnet med hjälp av grundläggande begrepp