Virtuell driftsättning Smarta Fabriker - examensarbete

Virtuell driftsättning (eng. Virtual Commissioning) är en metod för att testa och validera en fabrik eller ett produktionsavsnitt i en virtuell miljö innan den fysiska driftsättningen. Felsökning och ändringar under fysisk drifttagning kan bli mycket kostsamma. Syftet är därför att identifiera och åtgärda problem så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen för att på så sätt korta ledtiden för den fysiska drifttagningen.

6006

Ett virtuellt driftsättningsprojekt kan konceptuellt delas upp i tre subsystem:

  • Den mekaniska konstruktionen av systemet inklusive sensorer, kontrolldon samt en funktionsbeskrivning av systemet.
  • Styrsystemet med specificering av insignaler och utsignaler.
  • Kopplingen mellan styrsignalerna och sensorer samt kontrolldon.

I projekt Smarta Fabriker har den virtuella driftsättningen primärt involverat tre examensarbeten:

  • Virtual Commissioning of a Smart Factory (30hp)
  • Elkonstruktion för Smarta Fabriker (15hp)
  • PLC-programmering av automatiserad process (15hp)

En framgångsfaktor är ett nära samarbete mellan de olika examensarbetena. En svårighet under arbetet var att få fram CAD-underlag. I vissa fall fick tillfälliga delar skapas för att få med funktionen i modellen. Vid den virtuella driftsättningen testades PLC-koden mot den digitala kopian av fabriken. En avgränsning som gjordes var att ej ta med signalutbytet med det överordnade systemet. En animerad film av resultatet kan ses nedan.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2017-08-23  |  Skriven av Republic Factory