Att skapa en vision för sin digitalisering

När organisatoriska förändringar ska göras kan en vision för vart förändringen ska ta företaget vara ett användbart verktyg för att kunna styra anställda, resurser och andra investeringar i samma riktning.

Det är många företag som idag stöter på utmaningar när dom ska genomföra sin digitala transformation på grund av en bristande vision för vad dom egentligen vill åstadkomma med denna process.

Det är viktigt att visionen är förankrad och delad bland organisationens olika nyckelaktörer, samt vara kommunicerad och uppfattat av hela organisationen.

Men hur gör man då för att börja forma sin digitala vision? En början kan vara att reflektera kring dessa tre perspektiv.

  • Hur vill vi interagera med era kunder och hur skulle tillgänglig digitalteknik kunna stödja oss i denna process?
  • Hur vill vi att våra interna processer ska fungera och vilka flaskhalsar finns i era flöden? Hur kan digitalteknik hjälpa oss att skapa högre produktivitet i tillverkningsprocesserna och en mer effektiv och mindre tidsödande administration?
  • Vilka nya intäktsströmmar kan digitalteknik hjälpa oss att skapa och hur skulle i så fall en sådan affärsmodell se ut?

I utformningen av företaget vision är det även bra att utvärdera vilka relevanta tillgångar som företag idag besitter som kan vara till nytta för den digitala transformationen. Tillgångar som en digital mogen kundbas, specifik kunskap och viktiga tekniska lösningar kan alla spela en strategisk roll i företagets ambition och utformning av vision.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2019-11-28  |  Skriven av Victor Centerholt