Internet of Things och nya affärsmodeller

Allt mer produkter blir utrustade med uppkoppling och mjukvara, och blir på så sätt ”digitala”. Denna utveckling skapar nya förutsättningar för nya affärsmöjligheter som att till exempel erbjuda remote-service, gå ifrån att sälja en fysisk produkt till att erbjuda en tjänst eller ta betalt för avvändning.

Internet of Things (IoT) eller sakernas internet har beskrivits som ett nytt paradigm där smarta och uppkopplade produkter har möjlighet att kommunicera och interagera med varandra. Det pågår fortfarande ett arbete för att applicera och dra nytta av den potential som finns i IoT teknologin. Mycket tyder dock på att vi kommer behöva omforma det traditionella industriella normer och affärstänkt kring värdekedjor och öppna upp för nya sätt att skapa värde i samskapande i ett ekosystem bestående av ett flertal andra aktörer.

För att företag ska kunna delta och vara av värde för ett sådant ekosystem så krävs det att man går från det företags-centrade tänkandet där värde var något som skapades inom företaget i värdekedjor till att mer ekosystemperspektiv där värde skapas i samspel med ett fler tal aktörer som verkar i samma kontext (tex samma fabrik eller bostadshus.)


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2019-11-28  |  Skriven av Victor Centerholt