Nya affärsmodeller

Nya affärsmodeller kan exempelvis vara produkter som tjänstefieras, underhållstjänster, big data eller cirkulär ekonomi. En investering i en vara eller tjänst kan göras på olika sätt. Även ägande och eventuell drift och underhåll kan göras på olika sätt, vilket kan kallas för olika affärsmodeller.

Generellt sett är en affärsmodell en beskrivning av hur en verksamhet är tänkt att fungera. Man säger också ofta att en affärsmodell är en teoretisk beskrivning över hur man skapar värde. En affärsmodell kan omfatta delar såsom en intäktsmodell som beskriver hur intäkterna kommer in, en produktionsmodell som beskriver hur varor och tjänster produceras och en leveransmodell som beskriver hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo.

Affärsmodellen är baserad på en eller flera affärsidéer. En mycket vanlig affärsmodell är att ett företag utvecklar och tillverkar en produkt som sedan säljs till kunder. Idag växer det dock fram en mängd nya sätt att driva en verksamhet. Listan nedan visar några olika affärsmodeller för olika typer av produkter och tjänster:

  • Sälja vara eller tjänst
  • Leasing
  • Funktionsförsäljning
  • Hyra ut i stället för att sälja en vara
  • Gemensam pool (exempel bilar), där man äger något gemensamt
  • Tjänstefiering, det vill säga att man kompletterar en vara med tjänster

Viktigt är att skapa ett värde för kunden och ekonomisk hållbarhet för företaget som levererar en vara eller tjänst. Värdet kan vara olika saker, inte enbart ekonomiska.

Filtrera artiklarna

Filtrera artiklarna inom ämnet genom att klicka på taggarna nedan.