Swerea IVFs Guide för tjänstefiering

Swerea IVF har tagit fram en guide för tjänstefiering. Guiden har sex delar: Skapa insikt, Kartlägga, Paketera, Sälja, Skapa nytt samt Skapa kontinuitet.

Det har blivit en trend bland många globala svenska företag att integrera varor och tjänster till erbjudanden som skapar värde i användning hos kund. För mindre företag med begränsade resurser kan en sådan omställning vara en stor utmaning, men också innebära stor potential för ökad konkurrenskraft, större tillväxt och ökad lönsamhet. När tillverkande företag ändrar fokus och erbjuder kunder tjänster och värde inom nya områden enligt tjänstelogik, kallas det ofta tjänstefiering. Tjänstefiering kan ses som en kontinuerlig process för att skapa erbjudanden som på bästa sätt stödjer kundens värdeskapande processer. Det innebär att företaget går från ett fokus på att sälja varor till kunden, till att lösa kundens problem och utmaningar. Den här tjänstefieringsguiden är ett stöd för företag som vill ta ett första steg mot tjänstefiering och skapa affärsmöjligheter genom att integrera varor och tjänster.

Genom att gå igenom modellens sex delar: Skapa insikt, Kartlägga, Paketera, Sälja, Skapa nytt samt Skapa kontinuitet, får ni ett smakprov på vad tjänstefiering kan ge ert företag. Ni kommer att se möjligheterna med att leverera erbjudanden som löser kundens verkliga problem och hur dessa erbjudanden kan bli verklighet i ert företag

Här hittar du guiden: Atit Arbetsbok 2017 Lr.

Skärmavbild 2018 03 23 Kl 14 27 32
Källa: Swerea IVF

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-01-15  |  Skriven av Sandra Mattsson