Smarta Fabriker på Underhållsmässan 2020

Audience

Studerande på GTG som skall jobba i Smarta Fabrikers monter på Underhållsmässan 2020 samt besökare på mässan som vill lära sig mer om det Smarta Fabriker visar upp på mässan.

Purpose

Lärmodulen har till syfte att vara ett komplement till den fysiska montern.

Educational goal

Studerande från GTG skall känna sig trygga att prata om det som visas i Smarta Fabrikers monter.

Introduction

Följande områden beröras i Smarta Fabrikers monter. Artiklarna är valda för att ge bakgrund och djupare förståelse till områdena.

•Monteringsfabriken fysisk montering och VR

•Productoin for future

•Smart Mainteance och Remote Guidance

•Smart Maintenance och 3D-printing

•Smart Maintenance och kunskapsöverföring

•Insamling och bearbetning av data med IFM och Cybercom

•ABB Remote service

•Atlas Copco

Other info

Author

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College