Utbildning inför Forma Framtiden

Målgrupp

Teknikcollegeambassadörer som skall arbeta i Smarta Fabrikers stationer under Forma Framtiden.

Syfte

Ge Teknikcollegeambassadörerna en introduktion till centrala begrepp som används i Smarta Fabriker så de bättre kan tillgodogöra sig den praktiska utbildningen under ambassadörsdagen.

Lärmål

Efter genomförd utbildningsmodul skall Teknikcollegeambassadörerna ha kännedom om ämnesområdena Miljösmart Produktion, Den uppkopplade fabriken, Samverkan Människa-Automation, Nya Affärsmodeller, Digital Tvilling, Visualisering, Smarta Arbetssätt, Attraktivt arbete.

Introduktion

Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. I projektet har en demonstrator av en smart fabrik byggts i form av en minifabrik. Se filmen om projektet.

https://youtu.be/G5sRTwtqwFo

Följande ämnesområden kommer att vara med i Smarta Fabriker när Möjligheternas Värld genomförs i Skåne.

Miljösmart Produktion - En smart fabrik är också miljösmart. Att producera miljösmart innebär att man är effektiv i sin resursanvändning, minimerar miljöpåverkan och bara tillhandahåller varor och tjänster som användarna verkligen behöver.

Den uppkopplade fabriken - En uppkopplad fabrik innebär att maskiner och system är uppkopplade mot varandra i realtid. Genom att koppla upp maskiner och system är det möjligt att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften.

Samverkan Människa-Automation - Samverkan eller interaktionen mellan människa och automation är speciellt viktig inom digitalisering eftersom ny teknik måste vara anpassad efter människan. Den nya teknologin måste vara anpassad till människans fysiska och kognitiva förmågor för att möta framtidens utmaningar vad gäller exempelvis användarvänlighet och säkerhet. Inom detta område återfinns även kollaborativa robotar, dvs robotar som kan samarbeta när människan.

Nya Affärsmodeller - En affärsmodell är baserad på en eller flera affärsidéer. En mycket vanlig affärsmodell är att ett företag utvecklar och tillverkar en produkt som sedan säljs till kunder. Idag växer det dock fram en mängd nya sätt att driva en verksamhet. Exempel på nya affärsmodeller som växer fram i takt med de nya möjligheter som digitalisering ger är: Funktionsförsäljning dvs köper en funktion istället för en produkt och tjänstefiering, det vill säga att man kompletterar en vara med tjänster.

Digitala kopior - Digitala kopior kan beskrivas som en virtuell modell av verkligheten. Modellerna används oftast för (ny)design av olika produktionsavsnitt i fabriken eller för uppföljning och informationskälla när förändringar skall göras. Genom att använda modeller kan man undvika kostsamma problem tidigt i designfasen och göra det möjligt att diskutera fördelar och nackdelar med olika lösningar.

Visualisering - Området handlar om att hitta nya effektiva arbetssätt genom exempelvis projektering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans. Visualisering innebär att till exempel AR och VR används som informationskanaler.

Smarta Arbetssätt - För att öka digitalisering behövs inte nödvändigtvis dyr och ny teknik. Istället behövs smarta arbetssätt där man använder sig av olika typer av digital information. Det är vad vi menar med smarta arbetssätt.

Attraktivt arbete - Ett attraktivt arbete nyttjar potentialen av digitalisering för att skapa bra arbetsförutsättningar och är en nyckelfaktor för industrins konkurrenskraft. Attraktiva arbetsförutsättningar kan vara rätt anpassade verktyg, stöd i arbetet med välbefinnande och utbildning.

Övrig info

Ansvarig

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College