Digitalisering - en snabbkurs

Målgrupp

Företagsledning eller teamledare.

Syfte

Kursen ska introducera begrepp som är relevanta samt ge en känsla av att det är kul och intressant att starta digitaliseringsresan.

Lärmål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren förstå vad digitalisering innebär, känna till vad som krävs för att starta resan samt kunna ge exempel där digitalisering blivit lyckad.

Introduktion

Många företag vet inte vad digitalisering är, än mindre hur de ska implementera digitala lösningar eller starta sin digitaliseringsresa. Den här snabbkursen ger en inblick i vad digitalisering är, hur en digitaliseringsresa kan se ut, samt vilka strategisk beslut som är viktiga att ta.

Övrig info

Fundera på hur ni kan komma vidare med digitaliseringen i ditt företag. Skicka gärna en fråga till mig sandra.mattsson(at)ri.se

Ansvarig

Sandra Mattsson, RISE