Hur digitalisera? Tips och en kort introduktion till edigs ämnesområden

Den här artikeln beskriver hur ni kan börja eran digitaliseringsresa samt hur edigs ämnesområden kan styrka er i ert framtida arbete.

Många vet inte vad digitalisering är och framför allt hur digitalisering kan implementeras. Här kommer några tips som tagits fram vid workshops med leverantörsföretag:

 • Ta små steg och ta fram exempel på digitaliseringsresor som redan finns i företaget.
 • Fokusera på glädjen och det positiva med digitalisering istället för det negativa.
 • Involvera alla medarbetare.
 • Fundera på hur kompetensbehov stärks tex med lärlingsprogram eller liknande.
 • Finns det nya affärer och tjänster som kunderna kommer att efterfråga som ni kan tillhandahålla?

I edig har vi tagit fram ett så kallat edig-hjul som är en beskrivning av en digitaliseringresa. I hjulet presenteras ämnesområdena, det vill säga de viktiga områdena inom digitalisering, i en logisk ordning.

Resan börjar med innovation, nya affärsmodeller och uppkoppling varefter sedan olika hjälpmedel och smarta arbetssätt gås igenom. Därefter följer olika strategier för miljösmart produktion, attraktivt arbete samt global samverkan. Resan avslutas med en högre digital mognad, AI.

Edig Helhet Boll
Edig-hjulet med ämnesområden

Ämnesområdena i hjulet är:

 • Innovation
 • Nya affärsmodeller
 • Den uppkopplade fabriken
 • Digitala kopior
 • Visualisering
 • Människa-maskin samarbete
 • Smarta arbetssätt
 • Additiv tillverkning
 • Miljösmart produktion
 • Attraktivt arbete
 • Global samverkan
 • Artificiell Intelligens

Det är viktigt att ledningen är medveten om vad digitalisering är så att de kan hjälpa resten av företaget framåt. En viktig del i en digitaliseringsstrategi är att veta varför ert företag vill digitalisera.

Läs gärna mer om hur ni kan digitalisera här.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-11-06  |  Skriven av Sandra Mattsson