Digitalisering - en snabbkurs

Audience

Företagsledning eller teamledare.

Purpose

Kursen ska introducera begrepp som är relevanta samt ge en känsla av att det är kul och intressant att starta din digitaliseringsresa.

Educational goal

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren: - Förstå vad digitalisering innebär - Ha en förståelse av vad som krävs för att starta sin digitaliseringsresa - Kunna ge exempel där digitalisering blivit lyckad

Introduction

Många företag vet inte vad digitalisering är, än mindre hur de ska implementera digitala lösningar eller starta sin digitaliseringsresa. Den här snabbkursen ger en inblick i vad digitalisering är, hur en digitaliseringsresa kan se ut, samt vilka strategisk beslut som är viktiga att ta.

Other info

Author

Sandra Mattsson, RISE