Trollhättan - Lärarevent

Audience

Lärare - grundskolan

Purpose

Syftet är att inspirera och öka kunskap kring teknik. Fokus ligger främst på digitalisering, robotapplikationer och hållbarhet.

Educational goal

Introduction

Denna modul innehåller artiklar inom tre områden: Hållbarhet, Robotar och Digitalisering. Hållbarhet: De två första artiklarna handlar om hållbarhet där den första är en film som beskriver de 17 globala målen, de tre hållbarhetsdimensionerna samt begreppet livscykel analys. I den andra artikeln kan du läsa om exempel på hur projektet Production for Future arbetar mot de 17 globala målen i sina fabriker. Robotar: Nästkommande två artiklar handlar om robotar. I den första artikeln kan du lära dig om olika sätt människor och robotar samverkar. I denna artikel finns en bild som beskriver de olika interaktionerna, ett tips är att visa den för dina elever. Sista artikeln om robotar handlar om YuMi, ABBs tvåarmade kollaborativa robot. Här visas tre filmer där den första beskriver hur roboten fungerar och de två efterföljande visar hur den används i produktion och tillsammans människor. Digitalisering: Den tredje och sista kategorin innehåller två artiklar om digitalisering. Den första behandlar begreppet digitalisering som stort medans den andra om den förstärkta och digitala fabriken.

Other info

Author

Matilda Hurtig