Lärande genom förstärkt- och virtuell verklighet

Förstärkt- och virtuell verklighet är begrepp inom informationsteknik där en användare kan komplettera sin verkliga miljö med datorsimulerade element, alternativt att skapa en fullständigt virtuell miljö. Förstärkt- och virtuell verklighet har tidigare använts i lärandesyfte inom militär och sjukvård och appliceras idag främst för utbildning av tekniker. 


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  /  Published 2018-05-23  /  Authored by johan