Introduktion till Smart Maintenance

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG samt andra som vill veta mer om begreppet Smart Maintenance.

Syfte

Ge blivande underhållstekniker inblick i begreppet Smart Maintenance och de möjligheter som det ger för att skapa en effektivare produktion.

Lärmål

Kunna förklara begreppet Smart Maintenance och hur predictive och prescriptive maintenance samt kunskapsöverföring och lärande kan leda till att minska oplanerade stopp.

Introduktion

Smart Maintenance är ett begrepp som börjat användas mer de senast åren. 2015 var det ett nytt ord, 2016 fick man 40 000 träffar i Google och  2017 över 300 000 000 träffar.

Chalmers har definierat begreppet Smart Maintenance som en organisatorisk design för hur man bedriver underhåll i en digitaliserad industri. Smart Maintenance bygger på fyra centrala principer:
1. Datadrivna beslut, dvs ta beslut som bygger på data
2. Bredare kompetensprofil som tex. social förmåga och samarbete
3. Intern integration dvs mer samarbete inom företaget
4. Extern integration dvs ökat samarbete med andra utanför företaget

Att undvika oplanerade stopp är ett mål att sträva mot och ett verktyg för att uppnå det är att arbeta med predictiv maintenance (dvs förutse fel genom att samla in data och analysera) och prescriptive maintenance (dvs vilken åtgärd för att undvika fel har bäst effekt). Kunskapsöverföring och ett lärande i företagets organisation är även viktiga för att bli effektiv och undvika onödiga stopp.

Övrig info

Ansvarig

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College