Introduction to Smart Maintenance

Audience

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG samt andra som vill veta mer om begreppet Smart Maintenance.

Purpose

To give prospective maintenance engineers an insight into the Smart Maintenance concept and the opportunities it provides to make production more effective.

Educational goal

To explain the Smart Maintenance concept and the ways in which predictive and prescriptive maintenance, knowledge transfer and learning can help reduce unscheduled stoppages.

Introduction

Smart Maintenance är ett begrepp som börjat användas mer de senast åren. 2015 var det ett nytt ord, 2016 fick man 40 000 träffar i Google och  2017 över 300 000 000 träffar. I Sverige är det framförallt tankesmedjan Sustainability Circle som sprider kunskap kring begreppet.

Smart Maintenance är en organisatorisk design för hur man bedriver underhåll i en digitaliserad industri. 

Smart Maintenance bygger på fyra centrala principer.
1. Datadrivna beslut, dvs ta beslut som bygger på data
2. Bredare kompetensprofil som tex. social förmåga och samarbete
3. Intern integration dvs mer samarbete inom företaget
4. Extern integration dvs ökat samarbete med andra utanför företaget

Att undvika oplanerade stopp är ett mål att sträva mot och ett verktyg för att uppnå det är att arbeta med predictiv maintenance (dvs förutse fel genom att samla in data och analysera) och prescriptive maintenance (dvs vilken åtgärd för att undvika fel har bäst effekt). Kunskapsöverföring och ett lärande i företagets organisation är även viktiga för att bli effektiv och undvika onödiga stopp. Detta kan t.ex. ske genom ”double loop learning”.

Other info

- When you have covered every section, get in touch with your teacher
- For a more in-depth look at the Smart Maintenance concept, follow the linkhttp://www.sustainabilitycircle.se/publikationer

Author

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College