Introduktion Production for Future: VR-glasögonfabriken

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning inom VR-glasögonfabriken för studenter som skall praktisera hos Production for Future eller vara med i monter på Underhållsmässan.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara vad som är gjort i VR-glasögonfabriken i projektet Production for Future och hur funktioner som används i fabriken fungerar

Introduktion

VR-glasögonfabriken byggdes av studenter under våren 2017 och har därefter förbättrats med olika studentarbeten. Fabriken har även stått ett tag på Universeum och på Chalmers. Den var även med på Underhållsmässan 2017

Övrig info

Ansvarig

Albin Lind,