Introduktion Production for Future: Den förstärkta/uppkopplade fabriken

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning av studenter som skall praktisera hos Production for Future eller var med i monter på Underhållsmässan inom den förstärkta/uppkopplade fabriken.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara hur vi använder oss av förstärkt verklighet och uppkoppling till internet i våra fabriker.

Introduktion

Vi använder oss av förstärkt verklighet och uppkoppling i alla fabriker genom många olika applikationer från våra sammarbets partners. I modulen får du lära dig hur dessa applikationer fungerar och hur de effektiviserar produktionen.

Övrig info

Ansvarig

Albin Lind,