Hållbar industriell digitalisering och automation

Målgrupp

Yrkesverksamma på små och medelstora företag inom industriell produktion.

Syfte

Syftet med kursen är att skapa helhetsperspektiv och förståelse för vilka möjligheter som hållbar industriell digitalisering och automation ger. Kursen tar upp viktiga områden både inom teknik och organisation som industrin behöver känna till för att öka sin konkurrenskraft.

Lärmål

Följande saker tas upp i kursen: 1) digitaliseringsbegrepp, 2) digitala värdekedjor, 3) automationslösningar, 4) hållbar produktion, 5) energibesparingar.

Introduktion

Digitalisering och automation går hand i hand för att säkerställa konkurrenskraft i Sverige. Dessutom måste miljön vara i fokus. Denna snabbkurs belyser exempel från industrin kopplat till både digitalisering och automation med hållbarhetstänk.

Övrig info

Ansvarig

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College