Smart Maintenance

Målgrupp

Personer i industrin som vill veta mer Smart Maintenance.

Syfte

Ge inblick i begreppet Smart Maintenance och de möjligheter som det ger för att skapa en effektivare produktion.

Lärmål

Kunskap om begrepp och metoder inom Smart Maintenance. Kunskap om de möjligheter som datadrivet underhåll ger. Kunskap om hur man lyckas med implementering av Smart Maintenance.

Introduktion

Vad är Smart Maintenance och hur kan ni som företag arbeta med det? Genom denna utbildningsmodul vill vi ge svar på dessa frågor. Utbildningsmodulen består av 6 artiklar skrivna av forskare på RISE och Chalmers som arbetar med Smart Maintenance samt intervjuer med företag.

Övrig info

För mer information kontakta Peter Bökmark, RISE, 0707-80 61 73, peter.bokmark@ri.se.

Ansvarig

Sandra Mattsson, RISE