Möjligheter med additiv tillverkning

Målgrupp

Denna utbildningsmodul vänder sig till personer som arbetar i industrin och vill lära sig mer om möjligheterna med additiv tillverkning.

Syfte

Additiv tillverkning är en möjliggörare för att öka sin produktivitet, förbättra sitt underhåll och lösa problem. Möjligheterna med additiv tillverkning är många och syftet med denna utbildningsmodul är att visa på möjligheterna och ge inspiration.

Lärmål

Efter utförd utbildningsmodul skall du fått inblick i olika typer av problem som går att lösa med additiv tillverkning. Du skall också fått kunskap om vilka ekonomiska vinster additiv tillverkning kan bidra med om det används istället för konventionella tillverkningsmetoder.

Introduktion

Additiv betyder att man lägger till material istället för att dra ifrån som vid traditionell tillverkning.

Den vanligaste metoden när det gäller additiv tillverkning är att smälta plast i strängar och sedan lägga lager på lager och sakta men säkert bygga upp produkten ett lager i taget. Det finns även andra metoder när man använder plastpulver och vätskor. Mer avancerade lösningar använder metallpulver och laser, så kallad sintring, för att smälta i mikrometer-tunna skikt.

Själva tekniken möjliggör förbättrade produktegenskaper och är resurseffektiv då endast det material som behövs, används. Tekniken är anpassningsbar till olika geometrier, produkter och material samt är framtagen för ett brett spektrum av material såsom metaller, keramik och plastmaterial

Övrig info

För mer information och artiklar om additiv tillverkning gå in på länken nedan:

https://edig.nu/amnesomraden/flexibel-tillverkning

 

Ansvarig

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College