Introduktion Production for Future: Monteringsfabriken

Målgrupp

Studerande på Göteborgs Tekniska College och GTG.

Syfte

Kunskapsöverföring och träning om Monteringsfabriken för studenter som skall praktisera hos Production for Future eller vara med i monter på olika industrimässor.

Lärmål

Deltagaren skall lära sig innehållet i utbildningsmodulen för att på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt kunna förklara vad som är gjort i Monteringsfabriken och hur funktioner som används i fabriken fungerar

Introduktion

Monteringsfabriken byggdes 2018-2019 och var med på Hannover mässan 2019. Fabriken är byggd av studenter och syftet var att visa möjligheterna med en kollaborativ robotapplikation.

Övrig info

Ansvarig

Albin Lind,