Underhållssystem – varför välja molnet?

Att använda sig av molntjänster i sin organisation blir allt vanligare. Det vanligaste man stöter på i sin vardag är lagringstjänster såsom OneDrive eller Dropbox. Visst, det är bra att kunna komma åt sina filer vart man än är, men vilka effekter uppkommer när man koppar upp till exempel sitt underhållssystem mot molnet?

Varför tar man sitt underhållssystem till molnet och vad bör man tänka på?

En effekt som bidrar till många fördelar är att organisationen slipper hanteringen av egna servrar. Systemet blir lätt skalbart och man kan lätt komplettera systemet med ytterligare datakraft efter behov. Detta blir också billigare då eget kapital inte behöver bindas upp i form av servrar och egna resurser. Organisationen kan därmed i större utsträckning fokusera på sin kärnverksamhet.Möjligheten till specialanpassning är något som blir svårare när lösningen är molnbaserad. Detta på grund av att det krävs mer standardiserade lösningar då moln- och systemleverantör står för underhåll, säkerhet, uppgradering av systemet och att man delar serverresurser med andra. Att uppgradera sitt underhållssystem behöver man inte lägga någon energi på med en molnlösning, utan uppdateringar och patchningar sker hos systemleverantören. Ett bra exempel är internetbanken. Ibland sker uppdateringar av webbsidan eller mobilapplikationen och dessa uppdateringar betalar du inte för. Du behöver heller inte bry dig om säkerhet eller tillgänglighet. Men om du hade använt en on-prem lösning, och själv haft en server med en internetbank, hade du själv fått stå för uppgraderingar, säkerhet och underhåll.

Att övergå från en on-prem lösning till molnlösning kan göras på flera olika sätta. Ett sätt är att konvertera allt till molnet. Detta brukar dock inte fungera i praktiken då det ofta brukar bli för stor påfrestning på organisationen. Att istället gå för en hybridlösning där organisationen kontrollerat och i sin egen takt kan omvandla tjänster och legacylösningar till molnlösningar, skapar en bättre övergångsperiod. Då finns möjligheten att vänta med vissa kritiska system och snabbare komma igång det nya underhållsystemet.

Skriven av: Christian Lundeflo, Prevas West


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-03-10  |  Authored by Sandra Mattsson