Möjligheter med ett digitaliserat och hållbart underhåll

Målgrupp

Personer och företag med intresse att utveckla sin förståelse för digitalisering och dess möjligheter inom underhåll.

Syfte

Skapa insikt och inspiration för nuvarande utmaningar och framtida möjligheter inom digitaliserat underhåll samt lyfta branschens viktigaste frågeställningar för ett hållbart underhåll. 

Lärmål

Hur man skapar rätt förutsättningar för ett digitaliserat underhåll. 

Introduktion

För att nå en högre lönsamhetsgrad har många organisationer börjat höja standarden på sitt underhåll. En satsning som bland annat bidragit till färre stopp i produktionen, högre kvalité på produkter och sänkta energikostnader. Speciellt den sistnämnda – energikostnader - är också extra viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. För att nå FN:s globala mål* för hållbar utveckling måste organisationer se över och förändra sina processer. Många har redan börjat förse slutkunder med hållbara produkter och tjänster, men det räcker inte hela vägen fram. Framtagningen av dessa produkter och tjänster måste bli mer hållbar och ett bättre underhållsarbete behövs. 

Hur skapas ett bättre underhållsarbete? Det finns många saker som kan göras, men framförallt ger ett digitaliserat underhåll mycket stor påverkan på resultatet. Att med hjälp av tekniska lösningar, insamling av data och analys ges möjligheten att fatta bättre beslut vid rätt tidpunkt. 

*Mer info om de globala målen, https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Övrig info

Här följer ett antal artiklar om hur man skapar rätt förutsättningar för att förbättra sitt underhållsarbete. Läs igenom artiklarna och skapa dig en förståelse för hur rätt digitaliserat underhåll bidrar till ett hållbart underhåll. 

Ansvarig

Ylva Amren, Prevas