Introduktion till attraktivt arbete och välbefinnande i framtidens produktionssystem

Målgrupp

Högskoleingenjörer som skall lära sig mer om attraktivt arbete och välbefinnande. Modulen ingå i en kurs om Människa-teknik system.

Syfte

Modulen ska introducera relevanta begrepp samt ge exempel som kan diskuteras vidare i klassen. 

Lärmål

Efter genomgången modul ska du kunna:

- redogöra för vilka utmaningar som finns när det gäller att skapa attraktiva arbetsplatser med goda arbetsförhållanden.

- förstå hur företag kan göra sin arbetsplats normkritisk och inkluderande. 

Introduktion

En viktig del i en attraktiv och digitaliserad arbetsmiljö är att alla ska känna sig inkluderade i arbetet. Det finns två viktiga samhällsutmaningar kopplat till framtidens produktion: 1) demografiförändringar och 2) ökad stress och psykosocial ohälsa i arbetet. Demografiförändringar i Sverige innebär att den arbetsföra gruppen blir mer varierad (de äldre och de yngre blir allt fler) vilket innebär att arbetsstationer kan behöva anpassas efter individen gällande till exempel synvariationer och styrkevariationer. Ökad stress och psykosocial ohälsa ökar i Sverige och därför är det viktigt att ta vara på de operatörer och personal vi har så att de kan arbeta länge och vara friska. Digitala hjälpmedel kan göra arbetsplatsen individanpassad och stöttar operatören så att både prestation och välbefinnande ökar. 

Viktigt för ett attraktivt arbete inom digitalisering är säkerhet, kompetensutveckling, ergonomi, fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö, välbefinnande, ledarskap, lärande och individanpassning.

Övrig info

När du gått igenom samtliga avsnitt skriv en kort reflektion. Reflektionen ska innehålla:

- något du inte visste tidigare och dina tankar kring det.

- något du tyckte var speciellt relevant kopplat till din utbildning.
 

Ansvarig

Sandra Mattsson, RISE