Vad innebär digitaliseringen för Sverige?

I Sverige måste vi vara smarta och fokusera på det svensk industri är bra på. Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, förklarar regeringens syn på svensk industri i framtiden. Vad gör regeringen för att underlätta ett ökat tempo i digitaliseringen av svensk industri? Vilka är behoven?

Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, arbetsformer, samarbetsmöjligheter och nya lösningar för industrin. Digitalisering av industrin är ett område som genomsyrar en stor del av Vinnovas verksamhet. Tero Stjernstoft förklara Vinnovas uppdrag och regeringens satsningar på digitalisering.

Aleksandar Zuza från IF Metalls utredningsenhet talar om vad digitaliseringen innebär för svensk industri.