Kognitiv automation för ingenjörer

Audience

Modulen kan användas av högskoleingenjörer eller studenter på mastersnivå som vill få en introduktion till kognitiv automation. 

Purpose

Syftet med modulen är att introducera studenten till skillnaderna mellan olika typer av kognitiv automation. 

Educational goal

Studenten ska kunna:

- redogöra för skillnaderna mellan olika typer av kognitiv automation, mha LoAmatrisen. 

- förklara varför kognitiv automation är en viktig del av digitaliseringen. 

Introduction

Kognitiva automation är teknik som ersätter människans tankekraft. Enligt Chalmers definition av kognitiv automation finns 7 nivåer av kognitiv automation (1-7): helt manuell, beslutsgivande, lärande, ifrågasättande, övervakande, ingripande och helt automatiskt. De sju nivåerna är kopplade till hur stor kontroll av en uppgift som människan har och på vilket sätt människan stöttas med information. Ett exempel är en helt autonom cell där människan inte bestämmer något eller en instruktion som hjälper operatören att ta beslut (nivå 2). 

I denna modulen får du se olika exempel på kognitiv automation kopplat till vilka utmaningar som finns i industrin. 

En viktig del av implementeringen av kognitiv automation är att välja smart. För att få en bra lösning som används är det viktigt att prata med operatörerna om vilken lösning som är bäst samt att visa rätt information på rätt tid. 

Other info

Fundera på vilken nivå av kognitiv automation som finns med i artiklarna och varför. 

Author

Sandra Mattsson, RISE