Digitaliserat underhåll med MOST

MOST är ett verktyg som används internt på SKF. I praktiken innebär MOST, att ansluta utrustning till internet och kombinera det med molnlösningar och kraftfull analysteknik. Det här skapar nya möjligheter av mobilitet för SKFs medarbetare, som de ska kunna dra nytta av. Till exempel kan operatörer på en produktionslinje styra parametrar, som linjehastighet och de kan omedelbart se och reagera på larm från mobila enheter, som de bär fastspända på sina underarmar.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-04-26  |  Authored by Sandra Mattsson