Virtuell träning ökar säkerheten i industrin

Att träna ny personal i industrin kan innebära både risker, driftsstopp och ineffektivitet. Med hjälp av virtuella träningsprogram och skickligt animerade händer kan en stor del av utbildningen flyttas från fabriksgolvet till virtual reality. Tillsammans med spelföretaget Gleechi har RISE utvecklat en virtuell träningsmiljö för industriarbetare, som höjer säkerheten och minskar risken för olyckor och driftstopp.

Att träna upp ny arbetskraft inom tyngre industrier är dyrt, och kan även vara både riskfyllt, innebära produktionsstopp och vara ineffektivt tidsmässigt. Det är ofta en stor mängd kunskap som måste överföras. Inom exempelvis pappersindustrin är olyckor, felhantering och produktionsstopp ett problem när pappersvalsar ska bytas, och händer är särskilt utsatta.

Teknik från spelindustrin

I projektet Handcode har RISE och företaget Gleechi, som har stor erfarenhet av programvara till spelindustrin, samarbetat för att skapa en fullgod virtuell träningsmiljö. En slags flygsimulator, fast för industriarbetare.

Tekniken har kunnat tas fram med hjälp av Gleechis ”Virtual grasp”-teknik, ett sätt att animera händer så att de rör sig och interagerar fritt och realistiskt – till skillnad från de styva rörelser som virtuella händer tidigare ofta uppvisat.

– Gleechis speciella förmåga är deras sätt att skriva programvara som gör att händerna ser naturtrogna ut, när en hand exempelvis greppar en mugg i ett spel. Vi hittade ett sätt att kombinera de tekniker vi har för utbildningsspel, med deras rörelsemodell för handrörelser, säger Stig Larsson på RISE.

Flera fördelar

Resultatet blev en simulator för fabriksarbetare, där exempelvis en operatör kan träna på att manövrera maskinerna de ska sköta, som om de gjorde det på fabriksgolvet. Men utan att ödsla varken tid eller pengar. Dessutom är det långt mycket säkrare att träna i en virtuell miljö, än i skarpt läge.

Med den här tekniken kan operatörerna i framtiden tillgodogöra sig alla erfarenheter utan att utsätta sig själv eller arbetsplatsen för misstag som kan vara riskabla. I verktyget kan man testa, misslyckas och testa igen tills kunskapen sitter.

– Man får en fullgod utbildning i hur maskinen fungerar, men i virtual realityform, sammanfattar Stig Larsson.

Interaktion viktigt för lärandet

Att lära sig genom interaktion har visat sig förbättra effekten av träning, och genom virtuell träning kan alltså många risker undvikas, samtidigt som de fel som görs efter träningen minimeras.

– Både forskning och användarfall har visat på den positiva effekten av virtual reality i utbildningssyfte samtidigt som hårdvaran äntligen blivit tillgänglig på bred front, säger Jakob Johansson på Gleechi.

Tack vare att man byggt en standardplattform har tekniken möjlighet att utvecklas. Bolag i olika storlekar ska kunna använda sig av VR-baserad träning, som ska vara enkel att implementera – så att fler kan få en säkrare arbetsmiljö med färre produktionsstopp.

Bidrar till nationella mål

Dessutom har Sverige som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Handcode-projektet leder till fler möjligheter att använda VR i industritillämpningar.

– Detta projekt ligger helt rätt i tiden och vi har visat att vi har kapacitet att ta vara på denna nya teknik och lösa industrin kompetensutmaningar på ett skalbart sätt, säger Jakob Johansson.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-06-10  |  Authored by Johannes Persson