Robotutveckling mot flexibilitet - fyra robotrevolutioner

Utmaningarna att automatisera småserietillverkning samt hög mix och låg volym driver robotutvecklingen mot krav på högre flexibilitet där helt nya robotgenerationer tagits fram.

Det finns fyra robotrevolutioner definierade, se bild nedan.

4 robotrev 1
Fyra olika robotrevolutioner

De olika robottyperna passar för olika typer av behov.

  1. Första robotrevolutionen ”Fasta robotar” – traditionella robotlösningar med fast robot, staket och traditionell robotprogrammering. Har använts mest för högvolymproduktion med få varianter. Dessa robotlösningar tar tid att installera och kan ibland ta stor plats pga staket. Programmering görs genom att skriva kod i aktuell robotleverantörs språk, normalt 3 000–4 000 rader kod. Tar ofta tid att ändra program för en ny artikel, då koden måste ändras. Det finns vissa lösningar där vissa parametrar kan ändras för att skapa enklare programmering. Vissa lösningar finns så att den medger manuell access. Kan vara svårt att få till en flexibel lösning för hög mix och låg volym. Exempel på tillverkare: Alla robottillverkare
  2. Andra robotrevolutionen ”Kollaborativa robotar” – ny typ av robotar som är enklare att använda, kan delvis användas utan staket och går långsamt och stannar när någon kommer åt dem. Det kan vara svårt att uppfylla ISO / TS 15066: 2016 specificerar säkerhetskrav för kollaborativa industrirobotsystem och applikationen utan extra säkerhetslösningar som staket, laserridåer eller laserskannrar, se avsnitt Flexibel robotik – att tänka för att skapa en framtidsäker lösning - Säkerhetslösningar utan staket och det är bara ca men det är ca 4% av applikationerna enligt studier där robot och människa aktivt behöver samarbeta. Programmeringen är ofta enklare än för traditionella robotar, men kräver fortfarande all logik och sammankoppling med maskinen eller utrustning för att fungera. Dessa är tänkta att användas framförallt där människa och robot behöver samverka. Exempel på tillverkare: Universal Robots (UR3, UR5, UR10), KUKA (LBR iiwa); ABB (Yumi), Yaskawa (HC10, SDA, SIA), Doosan m fl. Mycket stark tillväxt och populära vid rätt applikationer, men många inser nackdelar då de är långsamma, kort räckvidd och låg last samt att upprätthålla säkerhetskrav och CE märka.
  3. Tredje robotrevolutionen ”Flexibla robotar” – stora flyttbara robotar utan staket som uppfyller säkerhetskraven i hög fart och hög last och enkel robotprogrammering på en ny nivå, med en ny typ av flexibilitet. De kan flyttas manuellt eller automatiskt och kan köras i full fart utan staket, vilket gör att de kan användas på en maskin eller enkelt delas med flera maskiner och ger full manuell access till maskinen. De har en enkel robotprogrammering där roboten redan känner till hur maskinen och robotcellen fungerar. Roboten skapar själv programmet genom att operatören visar i vilken ordning den vill betjäna maskinerna/stationerna, svarar på några enkla frågor och visar t ex hur man vill greppa ett objekt eller stoppa in den i maskinen. Exempel på tillverkare: OpiFlex (MRP10, MRP20, MRP60 med små/stora ABB robot med förflyttning av manuell eller AGV palltruck), MIR (AGV med cobot), Omron (AGV med cobot) (AGV med cobot), Kuka (AGV med cobot eller stor robot). Mycket stark tillväxt och efterfrågan från både mindre företag, men även stora OEM och TIer1 då de klarar både hög flexibilitet, hög prestanda och därmed en framtidssäkerlösning samt alla säkerhetskrav för CE märkning staket.
  4. Fjärde robotrevolutionen ”Tänkande robotar” –Iden är att kunna skapa tänkande robotar med bl a AI samt gripdon som ser ut som fingrar detta i kombination med stora flyttbara robotar utan staket som uppfyller säkerhetskraven i hög fart och hög last. Det lockande men svårt då det oftast behövs mycket data för att lära och speciellt vid korta serier. Det finns exempel på gripdon från exempelvis Schunk som ser ut som fingrar, men det är prototyper lyfter lite och är dyra. Ser detta som framtid än, men klart intressant.
4 robotrev 2
Jämförelse av olika robotrevolutioner

Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-06-17  |  Authored by Johannes Persson